Grafton / Upton | Grafton & Upton RailroadGrafton Yard | Grafton & Upton RailroadUpton Yard | Grafton & Upton RailroadGrafton & Upton Railroad 1750Grafton & Upton Railroad 1751Grafton & Upton Railroad 1500Grafton & Upton Railroad 1501Grafton & Upton Railroad GP7uCaboose, Coach, Alco & Miscellaneous Equipment | Grafton & Upton RailroadNight Shots | Grafton & Upton RailroadHopedale | Grafton & Upton Railroad2013 Holiday Light Train | Grafton & Upton Railroad